3:e året på raken medverkar
Uttryckslabbet på Gullmarsgymnasiets Kulturdag. Den 26 november blir det workshops med kroppens poesi, ljus, ljud och bilduttryck
som avslutas på scen, medverkande Eva Dal, Sören Larsson, Anna
Lindqvist, Karin Mailänder och Per-Uno Petersson.

…………………………..

Uttryckslabbet har fått i uppdrag av Tanum lärcentrum att i
samverkan utveckla de estetiska timmarna på gymnasiet. Vi börjar
den 7 november,
under hösten ska bygglinjen bygga lerhusskulpturer
i liten skala med Anette Junebro, till våren blir det rörelse
och kroppsligt med Michael Norlind.

……………………….

Lördagen
den 1 november kl. 17.00, har
ni chans att se Vitlyckehällen på ett helt nytt sätt!
Vitlycke museum och Uttryckslabbets Eva Dal genomför tillställningen
”Ellen på hällen” där
hällristningarna får liv och form genom scener och berättelser
ur världsmyterna och genom ett spel med ljus och mörker. Föreställningen
sker i en dialog mellan en skådespelare och en arkeolog, i ett samspel
mellan konst och vetenskap.

…………………………….

Uttryckslabbet
är inbjudna av Västra Götalandsregionen att medverka i
”Scenkonstnärer möter politiker” på Lundsbrunns
konferenscenter den 29-30 september.

……………………………

”5 rum utan kök”
med Eva Dal och Karin Mailänder
turnerar 1 v. den 21-25 oktober i Hedmark fylke, Norge.

………………………….

Anette
Junebro är anställd som scenograf 25/8-13/10Østfold
Teaters
undomsföreställning ”De
ville kroppene i de myke sofaene”
, premiär den 13 okt i
Fredrikstad, Norge.

……………………………….

Vi
har fått ansökta medel beviljade av Framtidens kultur och Västra
Götalands regionen för att arbeta med förberedelserna av
”Samtal i Uttryckslabbet” den 13 mars 2004.

…………………………

”5 rum utan kök”
med Eva Dal och Karin Mailänder
turnerar 2 v. i augusti i Molde, Norge.

……………………………..

För
tillfället håller vi på att samverka med Vitlycke Museum om bl a ett berättarprojekt, ”Ellen på hällen”
som är kopplat till hällristningar med arkeologen Anna Brattås
och Eva Dal som berättare.

………………………..

Anette
Junebro kommer att assistera och lära sig en teknik och metod att
bygga med lera och halm i Berlin under augusti
, kan användas som
ett rent konstnärsmaterial men också i ett pedagogiskt sammanhang
(lekparker, skulpturala byggnader, ugnar etc) tillsammans med barn och/eller
vuxna som ”Labbet” kommer att erbjuda till skolor och andra
intressenter.

………………………………….

Invigning
av VM i orientering för veteraner i Halden den 13 juli.
Det blir
kulning, sång av Kari Ståbi och Sara Kaltenbach tillsammans
med aktörerna Eva Dal och Michele Collins i folkloreinspirerade dräkter.
Virrpannor av Karin Mailänder och Michael Norlind dansar med lina
på stadens väggar och torg. Arrangör för invigningen
är Østfold Teater.

……………………..

”Labbet”
söker medel till ett dansverk som vi fn kallar för Musik, dans,
halm och poesi. Dans och koreografi av Carmen Olsson, musik av Harald
Svensson, öga, humor och poetisk regi av Sören Larsson och halmscenografi
och projektidé av Anette Junebro. Kulturrådet har beviljat
20 000 kr.