December.
Vi har fått ansökta medel beviljade av Västra Götalands
kulturnämnd för projektet Idé- och flätverksbyggen.
Projektet avser en serie förstudier och arbetsmöten med några
av de institutioner och skolor som Uttryckslabbet redan har tagit en första
kontakt med vilket innebär att vi får möjlighet att gå
vidare från de första entusiastiska och inspirerande mötena
till att helt enkelt gå från idé till verklighet i
syfte att vidga arbetsmarknaden och generera nya arbetstillfällen.

…………………………..


Den 6-21 november är Anette Junebro i
Ghana på en studieresa tillsammans med Skapande
Centrum
, Karlstad universitet.
Skapande Centrum bildades 1994 med uppdraget att vara mötesplats
mellan akademisk och konstnärlig tradition för att utveckla
kunskap ur nya infallsvinklar.

…………………………..

Den 2 november är vi på
Backa teatern i Göteborg på seminariet ”Det vidgade språkbegreppet”.
Vårt uppdrag heter ”Gestaltande berättande”. Med
Michael Norlind, Eva Dal och Sören Larsson.

…………………………..

Den 1 november är vi med
på en fortbildningsdag för lärare i musik- och kulturskolor
i Mölnlycke
, det är Musik i Väst som står som arrangör.
Workshopen heter, Konsert blir föreställning.
Genom kropp, rytm och riktning leder Uttryckslabbet oss fram mot en större
medvetenhet om vad det är som gör en traditionell uppvisning
till en inspirerande föreställning. Med Michael Norlind, Eva
Dal och Sören Larsson.

…………………………..

Den 11 oktober är vi i Tidaholm
på ett seminarium, ”Det vidgade språkbegreppet”.
Vårt uppdrag heter ”Gestaltande berättande”. Med
Michael Norlind, Eva Dal och Sören Larsson.

…………………………..

Ett
”Halmspel”, 15 lång version visas
den 9-10 oktTrädgårdsföreningens Höstfest
i Göteborg
. Välkommen.

………………………….

På Halmens dag den
1 aug visas ”Halmspel”
vid Halmens Hus i Bengtsfors, Dalsland.
Ett pågående arbete med levande bilder, kroppslig poesi och
halm i scenografi och kostym. Idé av Sören
Larsson och Anette Junebro, medverkande Charlotte Regnell Jansson. Med
stöd av Statens kulturråd för kulturell utveckling.

………………………….

Uttryckslabbet ställer ut och säljer uttrycksfulla ting för
trädgård och hem på Sollidens handelsträdgård utanför Hunnebostrand under våren och sommaren av Annett
Florén och Anette Junebro.

…………………………..

Den gemensamma utbudskatalogen
för barn och ungdomskultur har kommit ut. Västra Götalands
arrangörsstöd innebär att kommuner och arrangörer
kan söka subventioner för professionella kulturupplevelser för
barn och unga mellan 3 och 19 år oavsett skolform. Av Uttryckslabbet
kan man beställa följande och få stöd:
Teatern i bakfickan:
Ett mobilt laboratorium. Hur blir det teater? När uppstår kommunikation?
en sak i taget – eva och micke: Audiovisuell scenkonst i enkelhetens
tecken.
Jag är konstig: Aiva Susanne Keldsen och Malin Engström
tar med er på en resa i fantasins landskap.
Sitt- och lekskulpturer: Elever och lärare skissar och bygger
sittskulpturer i ekologiska material som halm och lera tillsamman med
en konstnär och hantverkare.

…………………………..

Den
13 mars inbjuder Labbet till ett seminarium ”Samtal i Uttryckslabbet”
för tredje året. En
mötesplats för forskare, konstnärer och sunt folk, våra
uppdragsgivare, m fl. Äger rum på Gerlesborgsskolan. I år
har vi Livets mening som samtalsinspiration. Samtalsledare är Olof
Buckard, Olof Buckard inleder Samtal med övergripande funderinga,
Rolf Ekman (hjärnforskare) reflektera över Vem är jag?
och Gunnar Bjursell (gen- och cancerforskare) talar om Gener och beteende.
Vi bjuds även på andra speciellt inbjudna gästers berättelser,
kåserier och filosoferande, Sören Larsson, Astrid von Rosén
”KLÖS”, Gunnar Bäck och Brobyggarna från Lysekil.
Samtal stöds av Framidens kultur, Västra Götalands regionen
och Uttryckslabbet.

…………………………..

Uttryckslabbet
arbetar med elever som valt bild- och dramatimmar på Gullmarsgymnasiet med ”Harry på havet”.
Det kommer att resultera i ett sceniskt verk som visas den 1 juni för
elever och publik, i skolans aula, Lysekil.
Sören Larsson och Anette Junebro är huvudansvariga och har rörelse-,
rytm- och och rekvisitaverkstäder, Susanne Keldsen har maskverkstad
och Anna Llindqvist sätter ljus.

…………………………..

”5
rum utan kök”
med
Eva Dal och Karin Mailänder turnerar under våren i Östfold
och Ålesund, Norge.