Inanna
– Med förmågan att älska och makten att döda
Hagateatern den 12 och 13 november 19.00 2005
Biljettpris 100 kr, 50 kr för studerande, arbetslösa och pensionärer.
> Läs programblad

…………………………..

Inanna
– the myth, en musik-teaterföreställning eller berättarkonsert
spelas på Atalante den 3/10 kl. 10.15 och 12.30 2005 (kl.
10.15 utsåld) för gymnasieskolor. Myten
kommer att framföras till musik av Harald Svensson.
Vi kommer även att ha ett genrep den 30/9 kl 19.00 på Musik
i Västs lokaler på Vallgatan i Göteborg
.

Välkommen!

Idé och textbearbetning: Eva Dal
Musikkomposition: Harald Svensson
Kostym: Maja Modin
Regi: Sören Larsson
På scenen: Eva Dal, Henrik Wartel och Gunnel Samuelsson.
Ett
samarbete mellan Musik i Väst och Uttryckslabbet.

…………………………..

Bland
halm, trallar, spets och näver – en Sagovarieté. Eva Dal,
Anette Junebro och Sören Larsson kommer tillsammans under hösten
2005 och våren 2006 att arbeta fram en familjeföreställning
som är ämnad för turné i såväl VG regionen
som i Norge.

…………………………..

Den 10-17
juni
inbjöds och deltar Anette J i en workshop ”Strå,
kvist och gren”
på Nääs tillsammans med designers,
arkitekter, konsthantverkare och slöjdare, fortsättning följer.

………………………..

Den
10-11 juni invigs den nya Svinesundsbron
. Uttryckslabbets Eva Dal
finns i VästraGötalands läns ”monter”
och framför sagan Bockarna Bruse under dagarna de två. Välkomna!

………………………..

Den 29 april visas tvärvetenskapliga
projektet –
Fysiken i fysisk teater

kl 18.00 – 19.30 på Världskulturmuseet för allmänheten.
Välkommen.

………………………..

19
maj
lades sista handen på
en sittskulptur på Gullmarsgymnasiet i Lysekil. Ett samarbete med
estetiska programmet. 10 st elever har formgivit och tillsammmans med
Anette Junebro och Jesper Zander byggt en sittbar skulptur av lera och
halm, nu återstår en torkperiod för ”lerbygget”
och en sista patinering.

………………………..

Den 29 april visas tvärvetenskapliga
projektet –
Fysiken i fysisk teater

kl 18.00 – 19.30 på Världskulturmuseet för allmänheten.
Välkommen.

Den 21 april
på Världskulturmuseet

Tvärvetenskapligt projekt – Mobila laboratoriet

Fysiken i fysisk teater
En skådespelare önskar en förklaring på fysiken
i den fysiska handlingen – i rörelsen. Vad är det som händer
och varför? Kan fysikens lagar upphävas? Hur upplevs handlingen
av åskådaren, skådespelaren och fysikern? Hör vad
en fysiker och det fysiska teaterperspektivet säger om detta. Delta
i ett seminarium där även du själv, med utgångspunkt
i kroppen och rörelsen, testar fysikens lagar. Det finns mycket att
förundras över i världen och i dina handlingar.
Medverkande är Michael Norlind,
undervisar i scenisk rörelse vid Teaterhögskolan i Luleå
och Ann-Marie Pendrill, professor i fysik vid Göteborgs universitet.

…………………………..

Sittskulpturer
i Lysekil

Under våren 2005 arbetar Anette Junebro
och Jesper Zander med sittskulpturer tillsammans med elever på det
estetiska programmet på Gullmarsskolan.

Sittskulpturen ska byggas under maj månad på en av innergårdarna.

…………………………..


December. Vi har fått ansökta medel beviljade av Västra Götalands
kulturnämnd för projektet Idé- och flätverksbyggen.
Projektet avser en serie förstudier och arbetsmöten med några
av de institutioner och skolor som Uttryckslabbet redan har tagit en första
kontakt med vilket innebär att vi får möjlighet att gå
vidare från de första entusiastiska och inspirerande mötena
till att helt enkelt gå från idé till verklighet i
syfte att vidga arbetsmarknaden och generera nya arbetstillfällen.