Ett samarbete har inletts med Rabbalshede skola som en
fortsättning, en
förmering av föreställningen GADUSCH! som spelats där.