Improvisationslabbet har prov”spelat” på Ljungskile Folkhögskola och
blivit
godkända att medverka i LiA projektet som pågår där.
Det handlar
om fortbildning av chefer med syfte att öka delaktigheten i
personalgrupper och främja tillvaratagandet av kompetenser.


Foto: Eva Dal