Eva Dal har tillsammans med Gunnel Berlin haft ett
flertal lärarfortbildningar i Kungälvs kommun och i Skara under VT
2012 med Eureka.