Arbetet
med Mattekabarén har startat. En idéutvecklingsfas pågår tillsammans med
samarbetsparterna Kulturföreningen Gadusch i Göteborg och Oella design i
Bottna.
I sommar kommer vi också att workshopa ihop med Anita Sandahl,
mattedidaktiker.

Foto: Kristin Jonsson