Sommarperformance

Inom ramen för vårt kulturstategiska uppdrag Uppdrag Scenkonst, sammanstrålar under våren uttryckare från olika discipliner och kulturer i workshops ”In between the chairs and cultures” under ledninga av Michael Norlind som bla driver Centrum för scenisk rörelse och eget skapande.

De fem träffarna i Göteborg, utmynnade i en tredagars workshop Sommarperformance på Gerlesborgsskolan, med uppvisning 8 och 9 juli, under Bottna kulturfestival.