Den 27 och 28 januari 2011 spelar vi GADUSCH! på Biografen i Vänersborg för
grundskolor, det blir 2 föreställningar om dagen kl 9.00 och 10.30.