Se och lyssna på Sir Kent Robinsons tal

Do Schools kill creativity? för TED.